Polnymi Drogami na Pagórki Dolskie

Pagórki Dolskie

Sieć szlaków rowerowych w regionie śremskim jest dobrze rozwinięta. Są dobrze znakowane i trudno na nich zabłądzić.  Poprowadzone są tematycznie i charakteryzują się różnym stopniem trudności. W większości zostały wytyczone drogami asfaltowymi o małym natężeniu ruchu lub drogami polnymi czy też leśnymi. Tytuł wpisu nawiązuje do nazwy dwóch szlaków „Polnymi Drogami” i „Pagórki Dolskie” przez które prowadziła znaczna część opisywanej wycieczki. Nie pozostaje nic innego jak wsiąść na rower i ruszyć przed siebie. Brodnica – Manieczki – Śrem – Dolsk.

Przygodę rozpocząłem w Brodnicy, gdzie zostawiłem samochód na parkingu koło kościoła.

Do Śremu pojechałem czerwonym szlakiem śladami J. Wybickiego przez Manieczki, zaś ze Śremu do Błażejewa, gdzie zacząłem Pagórki Dolskie, dojechałem czarnym szlakiem rowerowym – Polnymi Drogami. Niech nazwa Was nie odstrasza. Szlak Polnymi Drogami nie jest trudny, chociaż szerokie opony mile widziane (drogi piaszczyste lub utwardzone tłuczniem). Za Wieszczyczynem teren robi się co raz bardziej pagórkowaty. Zatem warto się troszkę wysilić bo widoki zrekompensują wszelkie trudy.

Pagórki Dolskie to propozycja szlaku rowerowego poprowadzonego przez tereny o bardzo urozmaiconej rzeźbie terenu. Szlak zaczyna się na parkingu przy punkcie widokowym w Dolsku a znakowany jest na zielono. Mimo 18 km nie należy on do łatwych, nie tylko ze względu na ciągłe zjazdy i podjazdy ale też ze względu na nawierzchnie. Miejscami są to stare, wyboiste bruki i mało uczęszczane leśne dukty. Od kilku lat odbywa się tu impreza rowerowa bike cross maraton.

Atrakcyjność szlaków w gminach Śrem i Dolsk przejawia się głównie w walorach krajobrazowych i architektonicznych.

Z tych ostatnich można by wymienić drewniane kościoły, dwory czy budynki architektury przemysłowej.

Tym razem na fotkach znalazło się sporo kapliczek i figur przydrożnych. Oczywiście to tylko część jaką można napotkać na szlakach w tych rejonach. Większość z nich powstało w intencjach dziękczynnych. Stawiane na rozstajach dróg stanowią również punkty orientacyjne dla wędrowców.

Przejechałem 70 km. Mapa w nowym oknie lub ślad wycieczki dostępny pod GoogleEarth pagorkiDolskie.kml

1 thought on “Polnymi Drogami na Pagórki Dolskie”

  1. Wspaniały obszar na wycieczki rowerowe. Można jechać z całą rodziną. Przepiękne widoki przedstawiające naturę zachwycą niejedno oko. No i na pewno nie odczujemy tego jadąc samochodem, tylko rowerem bo nigdy nie jest się tak blisko natury jak jadąc na rowerze.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top