Przez Łódź, Głuchowo, Iłówiec, Grzybno

Łódź, Głuchowo, Iłówiec, Grzybno
Przez Łódź, Głuchowo, Iłówiec, Grzybno. Poprzednia wycieczka również prowadziła przez Obszar Natura 2000 Będlewo – Bieczyny.

W Wielkopolsce mamy ponad 40 obszarów zaliczanych do NATURA 2000. Natura 2000 to europejska sieć systemu ochrony przyrody, budowana od 1992 roku. Polska dołączyła do niej wraz z wejściem do Unii Europejskiej w 2004 roku. Celem tworzenia tej sieci jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego Europy, a więc zarówno zachowanie zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt, jak i typowych, wciąż jeszcze powszechnie występujących siedlisk przyrodniczych, charakterystycznych dla poszczególnych regionów biogeograficznych. (za http://regionwielkopolska.pl/przyroda-i-jej-ochrona/ochrona-przyrody/natura-2000/natura-2000-1328.html).

Podstawą programu Natura 2000 są dwie unijne dyrektywy – dyrektywa ptasia, przyjęta w 1979 roku a następnie zastąpiona dyrektywą z 2009 roku oraz dyrektywa siedliskowa.

Obszar Natura 2000 Będlewo – Bieczyny znajduje się w Dolinie Środkowej Obry i obejmuje kompleksy leśne i niżowe łęgi. Zaobserwować można tu dużo ptactwa i dzikiej zwierzyny.

Prawdopodobnie przemknąłem drogą przez rezerwat ścisły. Prawdopodobnie, bo brak tabliczek z informacją i jedyną jaką napotkałem to na wyjeździe z lasu. Po chwili byłem już w Głuchowie.

Głuchowo jest dość starą wsią. Pierwsze wzmianki w źródłach mówią o roku 1252. We wsi znajduje się założenie pałacowe, w którego skład wchodzą dwie oficyny, stajnia i park.

Dalej udałem się do Srocka Wielkiego. Droga przez pola znakomita. Być może wraz z postawieniem wiatraków utwardzono tu drogi dojazdowe.

Już z daleka rzucają się zabudowania folwarczne z cegły na kamiennej podmurówce. We wsi od strony drogi można zobaczyć dwór z początku XX w. Obiekt i otoczenie w kiepskim stanie. Do Starego Tarnowa droga była już o wiele gorsza – zarośnięta i wyboista, za to było z górki.

Tego dnia panowała straszna duchota a żar lał się z nieba. Dobrze, że są jeszcze małe sklepiki. W Grzybnie kupiłem coś do picia i krówki – cukier krzepi. Po czym pojechałem odpocząć w okolicach rezerwatu Goździk Siny.

Dystans: 63,5 km. Mapa w nowym oknie lub ślad wycieczki dostępny pod GoogleEarth głuchowo.kml

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top