Góry Sudawskie. Wiżajny.

Góry Sudawskie. Wiżajny i okolice

Rowerem przez Góry Sudawskie. Wiżajny i okolice.

Wyruszyliś›my z Bryzgla z rowerami na samochodzie do Wiżajn (zwane też polskim biegunem zimna). Pokonaliś›my Górę™ Rowelską… – najwyższe wzniesienie Suwalszczyzny (298 m n.p.m.). W najwyższym miejscu znajduje się™ elektrownia wiatrowa a na zboczu platforma widokowa. Same zaś› Góry Sudawskie to bogato urzeźbiona wysoczyzna morenowa. W obniżeniach liczne bagna i jeziorka. Najwyższym wzniesieniem jest Góra Prusaka 250 m n.p.m. Na terenie gminy Wiżajny opracowano trzy szlaki rowerowe. Wszystkie są trasami okrężnymi, rozpoczynają si™ę i koń„czą… przy parkingu w centrum Wiżajn. My Wybraliś›my żół‚ty „W Góry Sudawskie” i trochę zmodyfikowaliś›my przebieg wycieczki.

 Mapki

Mieliś›my ze sobą… mapkę™ „Suwalski Park Krajobrazowy” 1:50 000. Warto zabrać‡ ze sobą… w miarę™ dokł‚adną… mapę™.

W drogę™

Z Wiżajn z parkingu rowerami wyruszyliś›my żół‚tym szlakiem do Podsudawskie. Dalej zielonym pieszym przez rz. Wigre przez Skomboble do Ejszeryszek. Z punktu widokowego w Maszkutinie rozlega… się™ świetna panorama na okolice dlatego przystanęliś›my na mał‚y odpoczynek i podziwialiśmy widoki. Wróciliś›my na żół‚ty rowerowy w stronę™ Podsudawskich. Tu zaczął‚ się™ najgorszy odcinek naszej trasy – zaroś›nięty i sł‚abo oznaczony. Na „czuja” przekroczyliś›my strumień„ koł‚o J. Sudawskiego i dalej przez las i łąkę™. Udał‚o się – szlak odnaleziony 🙂

Podsumowanie

Trasa prowadzi przez wiele wzgórz o wysokoś›ci ponad 250 m n.p.m. czę™sto poprzecinanych jarami i wąwozami a dolinami płyną… strumienie. Stą…d też ze wzniesień„ rozlegają… się™ niezłe widoki. W lasach urokliwe oczka wodne. Niestety nie mogliś›my odnaleźć‡ drogi do Szweda Mogił‚a i punktu widokowego. Trasa niedł‚uga, zrobiliś›my ok 20 km. W drodze powrotnej, pojechaliś›my samochodem zobaczyć‡ wiadukty w Stań„czykach.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top